Promieniowanie UV i witamina D3

Naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk proponują badania nad produkcją witaminy D3, wytwarzanej dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu, jako pilotażowe działanie w zakresie nauki obywatelskiej. Temat ten będzie realizowany w wybranych szkołach od października 2019 roku.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy możliwe jest uzyskanie odpowiedniej dawki witaminy D3 dzięki promieniowaniu UV w czasie spędzanym na świeżym powietrzu, na przykład podczas wycieczek z uczniami, to zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie!

W ramach tego działania uczniowie będą mierzyć promieniowanie UV i obliczać dawki witaminy D3, korzystając z wcześniej dostarczonych formuł. Uczniowie będą mogli również obliczyć ryzyko oparzeń słonecznych i wyznaczyć „bezpieczny” czas opalania, biorąc pod uwagę ich indywidualny fototyp skóry. Badania będą polegać na pomiarach natężenia UV i obserwacji obszaru skóry wystawionej na działanie promieni słonecznych (w zależności od odzieży). Do tego celu zapewnione zostaną mierniki UV, a uczniowie zostaną odpowiednio przeszkoleni. Pomiary można wykonać podczas kampanii terenowych, np. w czasie wycieczki klasowej, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uczestnicy będą mogli uzyskać cenne informacje na temat pozytywnych i negatywnych skutków opalania.

Zestawienie dwóch zdjęć twarzy w świetle widzialnym i w kamerze UV.
W ultrafiolecie widać zmiany spowodowane przez Słońce (fotostarzenie), które w normalnym świetle nie są jeszcze widoczne.