Obserwacja zmian sezonowych roślinności nadbrzeżnej i warunków mikroklimatycznych rzeki.

Kolejną inicjatywą nauki obywatelskiej  w ramach projektu BRITEC jest Obserwacja zmian sezonowych roślinności nadbrzeżnej i warunków mikroklimatycznych rzeki. Temat ten będzie realizowany w wybranych szkołach od października 2019 r. Do udziału w tej inicjatywie zapraszamy szczególnie szkoły, które zlokalizowane są nad rzeką, bądź takie, które będą mogły się nad nią wybrać.

Celem inicjatywy jest poznanie wpływu pór roku na roślinność nadbrzeżną i mikroklimat rzeki oraz monitorowanie zmian. Projekt pokaże, w jaki sposób powszechnie używane urządzenia elektroniczne mogą dostarczyć cennych informacji na temat środowiska. W ramach projektu, uczniowie będą zaangażowani w monitorowanie roślinności brzegowej rzek i warunków meteorologicznych w różnych określonych lokalizacjach. Pomiary dostarczą danych do dalszej analizy naukowej dot. sezonowych zmian roślinności i warunków mikroklimatycznych dla różnych typów rzek. Uczniowie będą robić zdjęcia i wykonywać proste pomiary meteorologiczne.  Częstotliwość obserwacji będzie zależeć od warunków hydrologicznych konkretnego miejsca (minimum  raz na miesiąc, jednak nie rzadziej niż raz na sezon).

 

Narew, zdjęcie: A. Bielonko