Rekrutujemy szkoły do projektu BRITEC!

Chciałbyś wiedzieć, czy możliwe jest uzyskanie odpowiedniej dawki witaminy D3 dzięki promieniowaniu UV w czasie spędzanym na świeżym powietrzu, np. podczas wycieczek z uczniami? Lubisz fotografię i chciałbyś monitorować zmiany sezonowe roślinności nadbrzeżnej? Jeżeli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojej szkoły!

Jeżeli chcesz włączyć się w działania w zakresie nauki obywatelskiej i chcesz, aby badania naukowe zagościły w twojej szkole, zgłoś się do naszego projektu! BRITEC proponuje połączenie szkół ze światem nauki poprzez pilotażowe przeprowadzenie kilku projektów w zakresie nauki obywatelskiej w wybranych szkołach, w roku szkolnym 2019/2020. Projekt BRITEC stworzy również społeczność nauczycieli i naukowców, która wspólnie ustali warunki współpracy międzynarodowej, w dziedzinie edukacji szkolnej i badań.

Jeżeli chcesz być częścią tego projektu, zgłoś swoją klasę, aby wraz z uczniami, od października 2019 realizować projekty inicjatywy nauki obywatelskiej. Do udziału zapraszamy starsze klasy szkoły podstawowej oraz licea i technika. Liczba miejsc jest ograniczona!

Uczniowie będą mogli zaangażować się w dwa tematy. Jeden z nich poświęcony będzie Promieniowaniu UV i witaminie D3. Dzięki niemu uczniowie dowiedzą się, czy możliwe jest uzyskanie odpowiedniej dawki witaminy D3 z promieniowania UV w czasie spędzanym na świeżym powietrzu, na przykład podczas wycieczki klasowej. W ramach tego działania uczniowie będą mierzyć promieniowanie UV i obliczać dawki witaminy D3, korzystając z wcześniej dostarczonych formuł. Uczniowie będą mogli również obliczyć ryzyko oparzeń słonecznych i „bezpiecznego” czasu opalania. Badania będą polegać na pomiarach UV i obserwacji obszaru skóry wystawionej na działanie promieni słonecznych (w zależności od odzieży).

Drugi temat będzie dotyczył Obserwacji zmian sezonowych roślinności nadbrzeżnej i warunków mikroklimatycznych rzeki. Do udziału w tej inicjatywie zapraszamy szczególnie szkoły, które zlokalizowane są nad rzeką, bądź takie, które będą mogły się nad nią wybrać.

Celem inicjatywy jest poznanie wpływu pór roku na roślinność nadbrzeżną i mikroklimat rzeki oraz monitorowanie zmian. Projekt pokaże, w jaki sposób powszechnie używane urządzenia elektroniczne mogą dostarczyć cennych informacji na temat środowiska. W ramach projektu, uczniowie będą zaangażowani w monitorowanie roślinności brzegowej rzek i warunków meteorologicznych w różnych określonych lokalizacjach. Pomiary dostarczą danych do dalszej analizy naukowej dot. sezonowych zmian roślinności i warunków mikroklimatycznych dla różnych typów rzek. Uczniowie będą robić zdjęcia i wykonywać proste pomiary meteorologiczne. Częstotliwość obserwacji będzie zależeć od warunków hydrologicznych konkretnego miejsca (minimum  raz na miesiąc, jednak nie rzadziej niż raz na sezon).

Aby wziąć udział w projekcie BRITEC wypełnij formularz zgłoszeniowy. Po zaakceptowaniu zgłoszenia szkoła zostanie poproszona o przesłanie podpisanej deklaracji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

Poprzez udział w projekcie BRITEC szkoły i nauczyciele biorący udział w realizacji wybranej inicjatywy nauki obywatelskiej skorzystają z projektu w następujący sposób:

  • Szkoły zostaną objęte mentoringiem naukowców z Instytutu Geofizyki PAN.
  • Nauczyciele i uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z naukowcami (w szkole lub online).
  • Informacja o szkołach (i nauczycielach) biorących udział w projekcie BRITEC pojawi się na stronie internetowej projektu.
  • Nauczyciele będą mieli możliwość ścisłej współpracy z partnerami projektu BRITEC w wielu innych działaniach, w tym w BRITEC Massive Open Online Course (doradztwo dla polskich nauczycieli), lub jako współautorzy publikacji, artykułów na stronie internetowej, itp.
  • Szkoły i nauczyciele otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu projektu.
  • Kilku najbardziej aktywnych nauczycieli zostanie zaproszonych na międzynarodową konferencję podsumowującą projekt (wiosną 2021 r., w Belgii lub Hiszpanii). Organizatorzy konferencji sfinansują podróż lub zapewnią mini-grant na pokrycie wydatków (przelot i zakwaterowanie).

Ponadto, 10 października 2019, w godz. 14:00 – 17:00, w Instytucie Geofizyki PAN (ul. Księcia Janusza 64, Warszawa) odbędą się warsztaty dla nauczycieli i naukowców biorących udział w projekcie. Podczas spotkania zostaną omówione tematy inicjatyw nauki obywatelskiej, przedyskutowane oczekiwania, przebieg projektu, oraz zostanie przeprowadzony zogniskowany wywiad grupowy.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!